Legyél naprakész

Válaszd ki milyen hírekről szeretnél értesülni

Üzleti hírek

Mentőöv fizetésképtelenség esetére

Mentőöv fizetésképtelenség esetére

2021. május 06. csütörtök
Olvasási idő: 5 perc

Reorganizáció.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés részeként új eljárási forma jött létre, amelynek célja a vállalkozások megmentése, a felszámolások elkerülése. Az új eljárás célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és a továbbműködés biztosítása. Lényege, hogy a vállalkozás 90 napos moratóriumot kap a reorganizációba bevont hitelezőktől. A hitelezők sem járnak rosszul, mert az eljárás alá bevont tartozások adósi tartozáselismerésnek minősülnek. A reorganizációs megállapodást megszegő adóst tehát nem kell felszólítani vagy perelni, hanem a tartozás azonnal végrehajtható lesz.

A reorganizációt a taggyűlés döntésétől függően anonim módon is le lehet folytatni, ilyenkor nem kerül feltüntetésre a cégjegyzékben. Fontos, hogy azon cég, aki határidőn belül nem tette közzé beszámolóját, nem kezdeményezhet reorganizációt.

 

Ki kezdeményezheti?

Azon vállalkozás, akit fizetésképtelenség fenyeget. A fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a vállalkozás vezetői előre látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

 

Hogyan zajlik?

- A reorganizációs eljárásról a taggyűlésnek kell döntenie.

- A döntés napjától számított 8 napon belül a bíróságnál kell a kérelmet benyújtani, ügyvéd közreműködése kötelező. A nemperes eljárásra a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel és hatáskörrel.

- Az eljárást egy úgynevezett reorganizációs szakértő fogja irányítani, szakértőként pedig csak a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. járhat el, aki felszámoló szervezeteket vonhat be, hogy el tudja látni az eljárással kapcsolatos feladatait.

- A bíróságnak a taggyűlési határozat mellé még számos iratot kell csatolni, a beszámolótól, a reorganizációs tervig.

- A reorganizációs szakértő 5 napon belül elvégzi az előzetes szakértői vizsgálatot, ha a szakértő véleményében a vállalkozást alkalmasnak tartja az eljárásra, a bíróság 90 napra moratóriumot rendel el. A vállalkozás kérelmére – a reorganizációs szakértő véleménye alapján – a moratórium további 60 nappal meghosszabbítható.

- A reorganizációs eljárásról szóló végzést NEM KELL KÖZZÉTENNI a Cégközlönyben. A taggyűlés azonban dönthet úgy, hogy nem akarja anonim módon folytatni az eljárást és közzéteszi a cégközlönyben. Ilyen esetekben a cégkivonatokban a vállalkozás „r.a.” toldatot fog kapni.  

- A reorganizációs tervben a hitelező – ideértve a NAV-ot, önkormányzatot – a vállalkozás javára fizetési kedvezményt adhat, követeléséről részben lemondhat. A reorganizációs tervnek meg kell határozni a határidejét is, amely nem lehet hosszabb, mint 2 év.

- Ha a vállalkozás valamennyi reorganizációba bevont hitelezőjével megállapodott, a bíróság, a hitelezők által jóváhagyott végleges reorganizációs tervet, 10 munkanapon belül jóváhagyhatja.

- A bíróság jogerős végzésével jóváhagyott reorganizációs terv, az elismert és nem vitatott tartozások tekintetében adósi tartozáselismerésnek minősül. Ez annyit jelent, hogy a hitelezőnek nem kell felszólítólevelet, fizetési meghagyást írnia, vagy pereskednie, amennyiben az adós nem fizet, azonnal végrehajthatja.

 

Mennyibe kerül?

A legkisebb cégeknek is minimum 750 000 forintot kell fizetnie az eljárásért összességében, amiben nincs benne a kötelező ügyvédi képviselet költsége és az esetleges egyéb járulékos költségek. Viszont ezért az összegért a társaság az elkövetkező 2 évben nyugodtan működhet, a hitelezők által adott fizetési halasztásoknak és kedvezményeknek, részletfizetéseknek köszönhetően, 90 napra pedig teljes moratóriumot kap.

 

A reorganizáció finanszírozása

1. A vállalkozás a hitelezők kifizetéséhez további hiteleket vehet fel a reorganizációs eljárás alatt is. A törvényjavaslatban szerepel, hogy az állam az eljáráshoz külön jogszabály alapján finanszírozási eszközöket nyújthat a vállalkozás átszervezéséhez.

2. Az adóhatóság az adózó kérelmére mellőzi a visszatartási jogának gyakorlását akkor is, ha a költségvetési támogatás (visszaigénylés, visszatérítés) elmaradása az adózó reorganizációját veszélyezteti, és az előzetes reorganizációs terv alapján a tartozás későbbi megfizetése valószínűsíthető.

3. A vállalkozás a reorganizációs eljárás alatti működéséhez átmeneti vagy új finanszírozást vehet igénybe, amely finanszírozást biztosító hitelezők a reorganizációba bevonásra kerülnek.

 

Mikor nem kezdeményezhető?

- végelszámolás alatt

- csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás tekintetében a jogerős bírósági határozatot már közzétették

- a vállalkozás a reorganizációs eljárás elhatározását megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt

- a vezető tisztségviselője büntetőjogi felelősségét a reorganizáció elhatározását megelőző 5 éven belül gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény vagy pénzmosás miatt jogerősen megállapították

- a vállalkozásnak a reorganizáció kezdő napját megelőzően bármelyik beszámolója a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem került közzétételre és letétbe helyezésre

 

Forrás: Adózóna

Kérj értesítést az új blogcikkekről