Legyél naprakész

Válaszd ki milyen hírekről szeretnél értesülni

Rólunk

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

2020. július 25. szombat

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH- 82409/2015.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a http://www.komjathykonyveles.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő") számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

A http://www.komjathykonyveles.hu bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása feltételének megléte esetén történik meg az adatszolgáltatás:

név
e-mail cím
telefonszám
amennyiben a megjegyzés rovatba olyan információkat adnak meg adatszolgáltatók, melyek 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek
Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

Adatkezelő harmadik fél részére át nem adja az Adatszolgáltató adatait. Ez alól kivételt képez a saját érdekkörébe tartozó más vállalat, cég.

A felhasználó (érintett) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A http://www.komjathykonyveles.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a http://www.komjathykonyveles.hu a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.-6. § -ai.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 180 nap.

A http://www.komjathykonyveles.hu címen elérhető portál html kódja a Komjáthy és Társa Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetősége: http://www.google.com/policies/technologies/types/?vid=1-635754930258711423-5005861148334217388

További külső szolgáltató adatait használja a Komjáthy Könyvelés (Komjáthy és Társa Kft.) a Facebook adta mérési technikák alkalmazásával. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

Elérhetősége: http://www.facebook.com/about/privacy/

Ön a hatályos jogszabályoknak megfelelő nyilatkozattal adja meg részünkre saját email címét és nevét abból a célból, hogy a Komjáthy és Társa Kft. azokat kezelje, Önnek a feliratkozásával kért hírleveleket, tájékoztató anyagokat küldhessen elektronikus úton, valamint kapcsolatba léphessenek Önnel a megadott elérhetőségén. Nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Komjáthy és Társa Kft. marketing célokból hozzájárulása visszavonásáig nyilvántartsa és kezelje. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja – az elektronikus úton kapott levél alján szereplő „leiratkozás lehetőség" linken keresztül leiratkozással – elektronikus úton az címre küldött e-mailben, és kezdeményezheti nyilvántartott fenti adatainak törlését.

A hozzájárulás megadása a fenti tájékoztatás figyelembevételével önkéntes.

Kelt: 2015. február 16.

Kérj értesítést az új blogcikkekről