Legyél naprakész

Válaszd ki milyen hírekről szeretnél értesülni

Üzleti hírek

Változtak az e-kereskedelem áfa szabályai

Változtak az e-kereskedelem áfa szabályai

2021. július 25. vasárnap

2021. július 1-jén léptek hatályba az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos új áfa szabályok, melyek gyökeres változást jelentenek az e-kereskedelmet folytatók számára. Ezen szabályok az Európai Unió valamennyi tagállamára érvényesek.

Az e-kereskedelmi áfacsomag rendelkezései a nem adóalanyoknak történő értékesítéseket érintik, azaz az úgynevezett B2C relációban alkalmazandók, míg a B2B relációban nem.

A „digitális áfacsomag” célja, hogy biztosítsa az uniós és nem uniós vállalkozások közötti tisztességes versenyt, erősítse a célországbeli fogyasztás szerinti adóztatás elvét, valamint támogassa az áfacsalás elleni küzdelmet. Nézzük milyen változások történtek.

Távértékesítés

Távértékesítésről akkor beszélünk, amikor egy adó-alany terméket értékesít egy másik tagállamba nem adóalany, végső vevő részére. Nem adóalany körbe tartoznak a magánszemélyek, az alanyi adómentes vagy kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végzők, illetve egyéb szervezetek is.

A távolsági értékesítések lényegében nem változtak július 1-jétől. Továbbra is nem adóalany vevőknek történő határon átnyúló értékesítésről van szó, valamint az érintett termékkör is változatlanok.

Ami viszont változott, hogy július 1-től főszabály szerint a távértékesítés teljesítési helye az a tagállam, ahol a végső vevő letelepedett, tehát az adóbevétel azt az államot illeti meg illetve az adófizetési kötelezettséget is ott kell teljesíteni. Ez alól kivétel (azaz a teljesítési hely az indulás tagállamában lesz) ha az alábbi feltételek együttesen telje-sülnek:

- az értékesítő csak egy tagállamban telepedett le

- a terméket ettől eltérő tagállamba értékesíti (ez lehet több különböző tagállam is);

- a közösségi távértékesítés és a távolról is nyújt ható szolgáltatások áfa nélküli értéke sem a tárgy-évben, sem az azt megelőző évben nem haladja meg a 10 ezer eurót (2017. december 5-én érvényes EKB-árfolyam alkalmazásával 3 millió 100 ezer forintot). E határérték vizsgálatakor az összes EU-tagállamba teljesített forgalmat együtt kell vizsgálni.

Az adóztatás helyének módosításával párhuzamosan megnyílt annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségnek az adóalany az OSS egyablakos rendszer alkalmazásával tegyen eleget.

MOSS helyett OSS rendszer

Júliustól a távolról is nyújtható szolgáltatások (távközlési, rádió- és televízióműsor-, illetve elektronikus szolgáltatások) esetében a MOSS rendszer OSS (One Stop Shop = egyablakos) rendszerként él tovább és alkalmazható lesz a távértékesítések esetében is.

A rendszer lényege, hogy nem kell egyesével bejelentkezni a célországokba és ott teljesíteni az adókötelezettségeket, hanem egy felületen van lehetőség arra, hogy az adóalany bevallhassa és megfizethesse a távolról is nyújtható szolgáltatások és most már a távértékesítés után is az adót.

Július 1-től a távértékesítésekre és a távolról is nyújt-ható szolgáltatásokra egyaránt a 10 000 eurós értékhatár érvényes, ami azt jelenti, hogy csak ez alatt az összeghatár alatt van lehetőség, hogy saját országunk áfa kulcsával számlázzunk minden egyéb kötelezettség nélkül.

Fontos kiemelni, hogy az OSS rendszer csak adóbevallási és befizetési kötelezettség teljesítésére alkalmas. Ha az értékesítésekhez levonási jog is kapcsolódik, azt az adóvisszatérítésre vonatkozó különös szabályok szerinti eljárásban tudja visszaigényelni az adózó.

Az OSS rendszerben negyedévente kell egységes adó-bevallást teljesíteni tagállami bontásban, és az adófizetést egyösszegben, a bejelentkezés tagállamának devizanemében lehet teljesíteni. Az OSS rendszerbe nem kötelező belépni, de jelentős adminisztrációsteher-csökkentést eredményezhet azáltal, hogy így elkerülhető az áfaregisztráció és külön bevallás a többi tagállamban, ahol nem adóalany vevői vannak az el-adónak. További előny, hogy OSS regisztráció esetén nem kell a teljesítési helyek szerinti tagállamok különböző számlázási szabályait sem alkalmazni, hanem mindig a bejelentkezési tagállam számlázási szabályai az irányadók.

Webshopok új kötelezettségei

A fentiekben megfogalmazott távértékesítési szabályokon túl a szabályozás további új kötelezettséget jelent az elektronikus közvetítő platformoknak (pl.: webshopok, piacterek, stb):

1. Áfa fizetési kötelezettségük két esetben keletkezik:

- amennyiben 3. országból importált, 150 EUR belső érték alatti terméket értékesítenek

- összeghatárra tekintet nélkül, eleve az EU területén található termék közvetítése esetén, amennyiben az értékesítő fél nincs letelepedve az EU-ban.

2. A gyakorlatban két ügyletet kell ilyenkor vélelmezni: a platform egyrészt beszerzői, másrészt pedig értékesítői szerepet is betölt.

3. Ez a két ügylet egyszerre teljesül, mégpedig a fizetés elfogadásakor. A beszerzés teljesítési helye a feladás országa, így áfa területi hatályán kívüli értékesítésről beszélünk, ha ez az ország 3. ország, és adómentes értékesítésről, ha pedig egy másik tagállamból érkezik a termék.

Kérj értesítést az új blogcikkekről