Legyél naprakész

Válaszd ki milyen hírekről szeretnél értesülni

Üzleti hírek

Gépjárműadó vs NAV

Gépjárműadó vs NAV

2021. március 10. szerda
Olvasási idő: 10 perc

11 kérdésedre válaszolt a NAV a gépjárműadó kapcsán:

1. Miért a NAV-tól kaptam a gépjárműadó kivetéséről határozatot? 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.  

 

2. Miért határozatot kaptam a NAV-tól és nem levelet? 

A NAV az adókötelezettségről, az adózó jogát, kötelezettségét érintő kérdésekben határozatot hoz.  

Az adó összege, a fizetési határidő az adókötelezettséggel kapcsolatos tény, ezért azokról a NAV-nak határozatot kell hoznia. 2021-ben változott a fizetési határidő és az a számlaszám is, ahová az adót be kell fizetni, így ezeket is határozatban kell közölni. 

 

3. Miért ezer forintra kerekítve kell megfizetnem a gépjárműadót és miért forintra pontosan van meghatározva az adó összege a határozat rendelkező részében? 

A gépjárműadó számításának módját a Gjt. határozza meg. Az adót az adóalap és az adómérték alkalmazásával forintra pontos összegben kell megállapítani. 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerint azonban a NAV-nál nyilvántartott adók többségét – köztük a gépjárműadót is – ezer forintra kerekítve kell megfizetni. 

A két csekken a kerekített összeg fele-fele szerepel, ezzel segítve az adózókat, hogy ne nekik kelljen számolniuk. Ha valakinek több autója van, nem kell mindegyik után kerekíteni a fizetendő adót, csak az összesen fizetendő összeget. 

A kerekítés általános matematikai szabályok alapján történik, így 499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. Tehát nem csak felfelé, hanem lefelé kerekített összegek is előfordulnak. Erről a kiküldött határozatok indokolásában található részletes tájékoztatás. 

 

4. Miért a könyvelőm kapja az adókivetésről szóló határozatot, illetve könyvelőként miért én kapom meg a határozatokat? 

Az adóhatósági iratot – ideértve a döntést is – meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek kell kézbesíteni.  

Sok érintett magánszemély adóügyeivel úgy bízott meg számviteli szakembert, például könyvelőt, hogy állandó jelleggel, valamennyi adóügyére kiterjedő meghatalmazást adott, és nem szűkítette azokat az ügyeket, amelyekben képviselője eljárhat. A határozatot ezekben az esetekben a teljeskörű állandó meghatalmazottnak küldte a NAV. 

Ha mégsem szeretné, hogy minden adóügyében a könyvelője járjon el Ön helyett, úgy javasoljuk, hogy adjon be új EGYKE adatlapot, és abban ne a minden adóügyre vonatkozó felhatalmazást válassza, hanem tekintse át az adatlapot, és válassza ki azokat az ügyeket, amelyekben a könyvelő ténylegesen eljárhat. Ezt a módosítást azonban a NAV – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt – csak az adatlap beküldését követő ügyeiben tudja figyelembe venni. 

Ha ügyfele képviseletét mégsem látja el, vagy nem tervez a későbbiekben ügyfele minden adóügyében eljárni, úgy javasoljuk, hogy egyeztessenek egymással és tegyenek új bejelentést, amelyben csak azokat az ügyeket jelöljék meg, melyekben ténylegesen el fog járni. 

A képviselet megszüntetése szintén az EGYKE adatlapon jelenthető be. 

 

5. Meddig postázza a NAV a gépjárműadó fizetésre vonatkozó készpénz-átutalási megbízásokat (csekkeket)? 

A papíralapú határozatokhoz a NAV két csekket küld, a határozatok kézbesítése február közepén indult. A gyártás és kézbesítés akár több hetet is igénybe vehet, a Magyar Posta Zrt. 2021. márciusának végéig juttatja el a címzettekhez. 

 

6. Miért van a csekken az adóazonosító jel után plusz egy karakter? 

A Magyar Posta által kézbesített határozatokhoz mellékelt csekken technikai okból van 11 jegyű számsor. A NAV az első 10 számjegy alapján azonosítja a befizetéseket, ami a fizetésre kötelezett adóazonosító jele. 

 

7. 2021-ben meddig kell befizetni a gépjárműadót? 

A gépjárműadót főszabály szerint két egyenlő részletben kell megfizetni. A 2021-es első részletet 2021. április 15-éig kell megfizetni, ha a gépjárműadót megállapító határozat addig végleges lesz. Ha az előbbi időpontig nem lesz végleges a határozat, akkor a véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az adót megfizetni. A 2021-es második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni. 

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell megfizetni. Azok, akik postán kapnak határozatot, az adót a határozathoz mellékelt csekken is befizethetik. 

8. A korábbi években járó kedvezményeket automatikusan figyelembe veszi-e a NAV is, vagy be kell újra jelenteni azokat a GJADO-jelű adat- és változásbejelentő nyomtatványon? 

A NAV az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján a 2020. december 31-én nyilvántartott és hatályos mentességekre vonatkozó adatokat megkapta, azokat az adókivetésnél hivatalból figyelembe veszi/vette. Tehát a korábban is élő mentességeket újból nem kell bejelenteni. 

Ha 2021-ben új mentességet szeretne igénybe venni vagy szünetelést, adókedvezményt kér, akkor azt a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlap benyújtásával teheti meg. Az adatlap elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK), elkészíthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA), vagy a központi ügyfélszolgálatokon papíralapon is kérhető. 

 

9. Elektromos hajtású gépjármű után kell-e gépjárműadót fizetni? 

A környezetkímélő gépjármű adómentes. 

A jogszabályi rendelkezések alapján ilyen az elektromos gépkocsi és a nulla emissziós gépkocsi. Ezek a következők: 
         -  tisztán elektromos gépkocsi (a forgalmi engedélyben 5E környezetvédelmi osztály jelölés van), 
         -  külső töltésű (plug-in) hibrid (a forgalmi engedélyben 5P környezetvédelmi osztály jelölés van),
         -  növelt hatótávolságú hibrid (a forgalmi engedélyben 5N környezetvédelmi osztály jelölés van), 
         -  nulla emissziós gépkocsi (a forgalmi engedélyben 5Z környezetvédelmi osztály jelölés van). 

 

10. „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű után kell-e gépjárműadót fizetni? 

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblás jármű után 23.000 forint adót kell fizetni, az adókötelezettség a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.  

 

11. Mi a teendőm, ha az önkormányzati adóhatóságnál a gépjárműadóban túlfizetésem van? Figyelembe veszi ezt a NAV? 

A NAV az önkormányzatnál fennálló túlfizetést nem veheti figyelembe, mert hatásköre csak az általa 2021. január 1. óta nyilvántartott gépjárműadó-kötelezettségekre terjed ki. Ha Önnek az önkormányzati adóhatósághoz 2021 előtt megfizetett adóból visszajár, akkor azt nem a NAV, hanem az önkormányzati adóhatóság téríti vissza, mert a 2021 előtti időszakra eső gépjárműadóval összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A visszatérítéshez kérelmet kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

Kérj értesítést az új blogcikkekről