Legyél naprakész

Válaszd ki milyen hírekről szeretnél értesülni

Üzleti hírek

Egyszerűsített végelszámolás

Egyszerűsített végelszámolás

2018. július 16. hétfő
OLvasási idő: 3 prec

Egyszerűsített végelszámolás – bővült a kör
2018. július 1-től az alábbi legfontosabb változások léptek életbe az egyszerűsített végelszámolással kapcsolatban:
 bármely cég számára él az egyszerűsített végelszámolás lehetősége, ha nem kötelezett könyvvizsgálatra és a végelszámolása kezdő időpontjától számított százötven napon belül a végelszámolást befejezi
 egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el,
 az egyszerűsített végelszámolásának megindítását az adójogi szabályoknak megfelelően be kell jelenteni az adóhatósághoz, amely automatikusan értesíti a cégbíróságot, és az fog közzétenni a Cégközlönyben közleményt,
 ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a cég a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles ezt az adóhatóságnak bejelenteni, amelyről az adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton értesíti,
 az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég - az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt - az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot,
 a cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles elektronikus úton, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon megküldeni a cégbíróság részére a 111. § (1) bekezdése szerint elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, továbbá a 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot (jogszabályban meghatározott iratminta alkalmazásával),
 az előzőekben foglalt értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte esetén a cégbíróság - a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén - törli a céget a cégjegyzékből.

Mi történik, ha nem sikerül egyszerűsített módon zárni a végelszámolást?
Az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok szerint eljárni, ha
a) a cég a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, ideértve azt is, ha a hitelező a vitatott igénye miatt a cég ellen peres eljárást indít,
b) végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban, vagy
c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő egyébként eltelt.
Ezekben az esetekben a cég a fenti körülmény bekövetkeztét követő hatvan napon belül köteles végelszámolót választani és változásbejegyzési kérelmet benyújtani. Ha ez nem történik meg, a cégbíróság visszaállítja az eredeti állapotot, és nem lesz végelszámolás alatt a cég.

Forrás: https://ado.hu
https://adozona.hu

Kérj értesítést az új blogcikkekről